Welkom
Winkel
Workshops
Nieuwigheden
Bibliotheek
Over ons
Contact
Links
Hotel*** 't Buskruid
Disclaimer

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 • ALGEMEEN
  Onderstaande verkoopsvoorwaarden zijn geldig vanaf 01.01.2004. Zij vervangen en vernietigen alle voorgaande. De koper aanvaardt deze integraal. Elk tegenstrijdig beding, uitgaande van de koper, is nietig, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding onzerzijds.
 • PRIJZEN
  Alle op de prijslijst vermelde prijzen zijn indicatief, en kunnen ten allen tijde en zonder voorafgaande berichtgeving door ons gewijzigd worden. Enkel schriftelijke offertes zijn bindend tot op de erin genoemde datum, of, bij afwezigheid hiervan, tot 30 dagen na de verzenddatum.
 • BESTELLINGEN
  kunnen telefonisch (013/521184) doorgegeven worden tijdens de kantooruren, of 24 uur op 24 per fax (013/521796), e-mail (info@tbuskruid.be) en website www.tbuskruid.be.
 • LEVERTERMIJN
  Wij streven ernaar géén stocktekorten te hebben, maar ook wij zijn afhankelijk van de natuur, van andere bedrijven... Opgeven leveringstermijnen zijn indicatief en houden geen verplichting onzerzijds in.
 • TRANSPORTKOSTEN
  Uitgezonderd bulk- en exportzendingen nemen wij deze ten laste bij bestellingen vanaf € 150 excl. btw. Bij kleinere bestellingen rekenen wij de reële leverings- en verpakkingskosten met een minimum van € 5.00 excl. BTW.
 • TRANSPORTRISICO
  Al onze verkopen geschieden ex works, Lummen. Het transportrisico is geheel ten laste van de koper.
  Leveringen met een nettowaarde van € 65.00 en/of een gewicht lager dan 2 kg worden per post verstuurd en zijn niet verzekerbaar.
 • KLACHTEN
  Wij nemen alle klachten ernstig. Voor een goede gang van zaken dienen klachten binnen de 24 uur na ontvangst van de goederen aan ons gemeld te worden, en binnen de 5 werkdagen per aangetekend schrijven, fax of e-mail schriftelijk bevestigd te worden. Klachten die nadien toekomen, tenzij het gaat om verborgen gebreken of kwaliteitsproblemen van goederen, waarvan de garantietermijn niet verstreken is, kunnen wij niet meer behandelen.
 • TERUGNAME VAN GOEDEREN
  Tenzij het gaat om de terugname van goederen met een verborgen gebrek, of omwille van een fout onzerzijds nemen wij in principe geen producten terug. Enkel na voorgaande afspraak kan hierop een uitzondering gemaakt worden. In dit laatste geval brengen wij 20% van de nettowaarde van de goederen, met een minimum van &euro: 15.00, in rekening bij wijze van administratiekosten.
 • BETALING
  Onze facturen vervallen op datum dat de goederen bij de koper afgeleverd worden. Enkel na schriftelijke voorafgaande afspraak kan hiervan afgeweken worden.
  Indien deze voorwaarden niet gerespecteerd worden, behouden wij het recht voor, om zonder ingebrekestelling de volgende kosten aan te rekenen:
  • een interest van 12% op jaarbasis,
  • een conventionele schadevergoeding van 15% met een minimum van € 60.00,
  • alle reële incassokosten zijn bovendien voor de rekening van de koper.
  Indien betalingsafspraken niet nagekomen worden, zullen wij elke volgende levering enkel nog tegen rembours versturen. In dit geval rekenen wij bovendien € 6.50 aan als administratiekost, ongeacht de waarde van de zending.
 • EIGENDOMSVOORBEHOUD
  Zolang de betalingsvoorwaarden (zie 10) niet nagekomen zijn blijven de goederen ten volle onze eigendom.
 • GESCHILLEN
  Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd.

 

 

Terug naar "Winkel"

 

SynTec.be