Welkom
Het hotel
Onze formules
Een kamer reserveren
Onze activiteiten
Evenementen
De streek
Nieuwigheden
Prijzen
Contact
Links
Herboristerie
Disclaimer

 

De streek rond Hotel*** 't Buskruid:

 

Vallei van de Zwarte Beek

Het beekdallandschap van de Zwarte Beek strekt zich uit van Hechtel tot Zelem. Tussen twee getuigenheuvels gedrongen ligt het stroomgebied van de Vallei van de Zwarte Beek en heel wat andere beken.

In Laren stroomt de Zwarte Beek door een natte inzinking in het landschap. Daarom blijft het wandelpad een eind van de eigenlijke oevers weg. Het eerste deel van het traject voert door weiden en hooilanden, langs greppels en beekjes. Puur natuur met heel wat avontuurlijke plekken. Een verrekijker komt zeker van pas, want je krijgt gegarandeerd heel wat dieren te zien!

De graslanden in de bocht van Laren zijn altijd erg drassig geweest. 's Winters overstroomden de beemden regelmatig. Plaatselijk werd er ook 'geweterd'. Daarbij werden dammen in de beek geplaatst om het water over de hooilanden te laten lopen. Zo werd een voedselrijke sliblaag op het gras afgezet.

Door het steken van turf en ijzererts zijn ook heel wat kuilen en poelen ontstaan. Deze natte natuurelementen zijn vaak de laatste toevluchtsoorden voor zeldzame planten en dieren. Het herstel van deze natte natuur is dan ook één van de prioriteiten van het beheerswerk dat Natuurpunt in de vallei uitvoert. Een ploeg arbeiders zorgt samen met de vrijwilligers van Natuurpunt Lummen voor het gepaste beheer. ze krijgen daarbij de hulp van een kudde Angus-Aberdeen-runderen.

Wanneer bezoek je best de vallei van de Zwarte Beek?

In het voorjaar maken de acrobatieën van wulpen en kieviten de wandeling extra boeiend. Op hoge poten en met een lange snavel gaan ze op zoek naar wormen en slakken. Weidevogels hebben losse, vochtige grond nodig om hun voedsel te bemachtigen. Een plas-drassituatie met poelen en moerassige delen is dan ook een paradijs voor deze vogels!

Je kunt de flora en fauna van de typische Kempense landschappen en biotopen onder begeleiding van een natuurgids verkennen. Maar ook alleen op stap gaan door gras- en hooilanden is mogelijk.

 

 

Het Schulensbroek met het Schulensmeer (grootste waterplas in Vlaanderen)

Het Schulens broek ligt in het samenvloeiingsgebied van de Demer, de Herk en de Gete. Het broek wordt gekenmerkt door uitgestrekte, natte graslanden en is tot ver in het buitenland vermaard voor zijn vogelrijkdom.
Wandelen in het Schulens broek is elke keer opnieuw een plezier. De drukke bezigheden van de grutto, de acrobatie van de kievit, de zang van de blauwborst ... zijn voor elke natuurliefhebber een boeiende belevenis.

Het is dankzij de weidevogels dat het Schulensbroek nationaal en internationaal erkenning en faam heeft verworven.
De dynamiek van rivieren heeft het Schulensbroek gevormd. De jaarlijkse overstromingen, de rivierafzettingen, de afwisseling van lage en hoger gelegen gronden en de jaarlijkse evolutie van zeer nat in de winter en het voorjaar naar kurkdroog in de zomer zorgen voor een enorme dynamiek en diversiteit in het gebied. Deze bijzondere waterhuishouding in het Schulensbroek zorgt voor een grote plantenrijkdom in weiden en sloten. Niet alleen de weidevogels profiteren van de vochtige weilanden en vele beekjes, vele andere dieren vinden dankzij het overvloedig aanwezige water een ideale thuis in het Schulensbroek.

In dit broekgebied is de grootste waterplas van Vlaanderen gelegen: het Schulens meer. Je kan er de volgende sporten beoefenen: surfen, zeilen, kajak, mountainbike en beachvolley.

 

Kruidentuin Herkenrode / Abdij Herkenrode

hedendaags kruidenpark, een recreatieve en educatieve attractiviteit voor een gevarieerd publiek van professioneel geïnteresseerden tot eenvoudige dagjesmensen. Daarbij staat centraal het steeds opnieuw boeiende en intrigerende verhaal van de kruiden en hun gebruik door de mens van alle tijden en culturen tot op vandaag.

De kruidentuin bestaat uit twee grote delen: de hortus officinalis en de campus officinalis.
In beide tuindelen zijn telkens ongeveer 225 verschillende kruiden en kruidachtige planten terug te vinden, 450 in totaal.

Het geheel wordt omgeven door grachten, die aan de binnenzijde afgeboord zijn met een berm van graskussens. Van hieruit kan niet alleen de mooie tuin, maar ook de indrukwekkende omgeving bewonderd worden.

 

Het Regionaal Landschap Lage Kempen

De Lage Kempen
Dommel en duinen, vijvers en vennen, bossen en beken, holle wegen en heide, heuvels die getuigen van ijstijd en mijnbouw... een gebied met heel diverse maar heel waardevolle landschappen en natuur.

Het Regionaal Landschap Lage Kempen wil het waardevolle Kempisch landschap in Limburg zoveel mogelijk behouden en kansen geven zodat we er in de toekomst nog meer van kunnen genieten. We doen dit samen met de provincie, natuurverenigingen, boeren, jagers, toeristische organisaties en volgende gemeenten: Beringen, Bocholt, Halen, Ham, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Leopoldsburg, Lommel, Lummen, Neerpelt, Overpelt, Tessenderlo en Zonhoven.

 

Het Nationaal Park Hoge Kempen

Het Nationaal Park Hoge Kempen is een uniek natuurgebied waar meer dan 50 km2 bos en heide zich uitstrekken over de gemeenten Dilsen-Stokkem, Maasmechelen, Zutendaal, Lanaken, Genk en As.

Het is het natuurlijke "hoogtepunt" van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland, gekend van zijn unieke Fietsroute-netwerk.

Met een hoogte tussen 50 en 100 meter is het Nationaal Park Hoge Kempen het hoogste deel van de Kempen. Het is opgebouwd uit het puin dat de Maas meebracht van de Ardennen tijdens de laatste ijstijden. Het is dan ook de enige regio in Vlaanderen waar de bodem volledig is opgebouwd uit keien van allerlei aard en grootte.

De zeer arme grind- en zandbodem leidden tot een landbouweconomie waarbij schapen en koeien gehoed werden. Om voldoende voedsel te hebben en strooisel voor de stallingen, werd de begroeiing periodiek afgebrand en afgemaaid.
Dit leverde een voor West-Europa kenmerkend heidelandschap op.

De heide is de leefomgeving van typische heidevogels zoals wulp, boomleeuwerik en nachtzwaluw.
Struikheide, dopheide en rode dopheide kleuren in augustus en september honderden hectares van de Hoge Kempen paars.

Door zijn oostelijke ligging in Vlaanderen, afgeschermd van de milderende invloed van de zee, heerst er op de oostflank van de Hoge Kempen een wat meer continentaal klimaat dat een voordeel is voor een boomsoort zoals de wintereik.

De zuidelijk georiënteerde hellingen en de grote afwisseling in biotopen maken de Hoge Kempen dan weer tot een belangrijk leefgebied van warmteminnende insecten zoals blauwvleugelsprinkhaan en koninginnepage.
Op de meest zonnige plaatsen voelt de totaal ongevaarlijke gladde slang zich thuis.

Samen met de heikikker, rugstreeppad en de levendbarende hagedis, maakt dit de Hoge Kempen een voor Vlaanderen belangrijk gebied voor amfibieën en reptielen.

Een omvangrijke populatie van reeën houdt zich schuil in de uitgestrekte bossen die de open heidevlakte omringen. Dit is ook het leefgebied van opmerkelijke roofvogels zoals de havik.

 

Het Kempen-Broek: een uitdagend grensgeval

Op de grens van Belgisch en Nederlands Limburg en Noord-Brabant ligt Kempen-Broek, een grensoverschrijdend landschap dat in zijn omvang uniek is voor Vlaanderen en Nederland. Het strekt zich uit over de gemeenten Cranendonck, Weert, Hamont-Achel, Bocholt, Bree, Kinrooi en Maaseik.

Kempen-Broek ligt in de zogenaamde Vlakte van Bocholt aan de noordoostrand van het Kempens Plateau. Verschillende beken vloeien hier van het plateau samen in de vlakte waardoor een nat en moerassig gebied ontstond. Een aantal hoger gelegen, droge zandruggen steken hier boven uit. Omwoners van het broek ontgonnen de meer toegankelijke randzones voor hun levensonderhoud. Gevolg: een gevarieerd landschap dat nat afwisselt met droog, open met gesloten, natuur met cultuur. Moerassen, stuifduinen, bossen, heide, vennen en landbouwgebieden vormen vandaag het waardevolle gezicht van Kempen)Broek.

Bezoekers kunnen heel wat beleven in Kempen-Broek. Wandelaars, fietsers, ruiters, menners en mountainbikers kunnen via bewegwijzerde routes op hun eigen tempo genieten van het landschap, de natuur, de cultuurelementen en de rust.
Kempen-Broek is bij natuurliefhebbers gekend om zijn zeldzame planten en dieren. Neem zeker eens deel aan één van de vele geleide activiteiten om hiermee kennis te maken.

 

Willekensberg

De Willekensberg biedt een prachtig panorama op de Demervallei.
Het is een Diestiaanheuvel met oude holle wegen.

 

Domein de Duizendjarige Eik

Reeds bij de Druïden en de Kelten was de eik een heilige boom.
Lummen bezit op het grondgebied Mellaer 3 mooie exemplaren:

  • de oude eik (ca. 1700 jaar oud en met een stamomtrek van 6,40m)
  • de "zoon", (fiere inlandse eik ca. 350 jaar oud).
  • en de 'kleinzoon', een jonge eik die bij de milleniumwissel 2000-2001 geplant werd.

In lang vervlogen tijden werd er onder deze bomen recht gesproken. De omliggende velden kregen de naam "Het Verbrand", omdat ter dood veroordeelden hier ofwel levend, ofwel na onthoofding of na ophanging werden verbrand.

Op 8 maart 1940 werd de duizendjarige eik door Monumenten en Landschappen geklasseerd.

In september 1973 ging de gemeente Lummen dan over tot de aankoop van de percelen waarop de beide eiken zich bevinden.

In 1984 werd het "Domein Duizendjarige Eik" officieel geopend.

 

Kasteel Het Hamel

Het landgoed "Het Hamel" is zeer oud. Reeds in de 14de eeuw en 15de eeuw sprak men erover. In de loop van de 17de eeuw werd er een "schans" gebouwd waarbinnen de boeren tegen de in onze gewesten aanwezige huurlingenlegers veilig waren. Deze legers leefden immers praktisch uitsluitend van plundertochten. Om het verdedigingskarakter van het kasteel nog te benadrukken werd rond de schans een brede gracht gelegd waarvan de sporen nu nog te zien zijn. Een kasteel met boerderij werd in de 18de eeuw gebouwd naar het model van de grote Normandische boerderijen door de familie Zerezo de Tejada. Aan het einde van de 19de eeuw werd een nieuw kasteel gebouwd door de familie Van Willigen. Dit werd echter in 1947 afgebroken, nadat het grote oorlogsschade had geleden. De nieuwe erfgenamen, de Moffaert, zagen zich dan ook verplicht terug de oude boerderij te betrekken. De vroegere koestallen en het koetshuis werden opnieuw omgebouwd tot woongelegenheid in Neo-Louis XVI- stijl. De oorspronkelijke beplanting van het domein werd verzorgd door de tuinarchitect Gindra, die ook de tuinen van Beloeil had aangelegd. Opmerkelijk is de uitgebreide collectie Noord-Amerikaanse bomen.

Hedendaags is er een museum gevestigd: museum of arts.

 

Kasteelpark Olmenhof-Harlaz

Het laat-classisistisch kasteeltje "de Pierpont" dateert uit de eerste helft van de 19de eeuw. De charme van dit, ondertussen stadhuis geworden gebouw ligt in de intimiteit van het open binnenplein met koetshuis - ondertussen taverne - en het hoofdgebouw met de mansardedaken en de torens.

Het kasteeltje ligt in een prachtige Engelse park (12 ha.), Olmenhof genoemd, gedeeltelijk omgeven door grachten, met een unieke verzameling bomen, waaronder talrijke exoten, geënt op inlandse onderstammen. De namen van de bomen vind je terug op duidelijke naamplaatjes. Hier was vroeger één van de oudste boomkwekerijen van het land gevestigd. Oorsprong van de Herkse boomkwekerijen Tips en Gevers.

Het park, in Engelse stijl, is gedeeltelijk afgeboord met grachten. Aan de vijver staat een groot monument dat hulde brengt aan de humanist en geleerde Govaert Wendelen (1580 - 1667).
J.D. Hermans is de grondlegger en initiatiefnemer voor de aanleg van dit mooie park en, aan de overkant van de weg Herk-de-Stad - Sint-Truiden, de Harlaz totaal ongeveer 15 ha. groot.

In domein Olmenhof vind je een speeltuin, visvijver, petanquebaan, dierenpark, skateterrein, groot uitzichtterras van cafetaria en minigolfterrein.

 

Het Domein Bovy te Heusden-Zolder

Het domein Bovy is een 34 ha. groot park met vijvers, bossen en weiden dat van de 12de tot en met de 18de eeuw toebehoorde aan de abdij van Averbode. In de 19de eeuw kwam het domein in handen van Jozef Bovy, voormalig gouverneur van Limburg, die aan het domein zijn naam schonk.
De gebouwen van de achttiende-eeuwse vakwerkhoeve hebben ondertussen een andere bestemming gekregen. Verder vindt u er een kleine een geitenboerderij en een bijenhal. In het domein zijn mooie wandelingen te maken. Voor de allerkleinsten is er een kabouterwandeling. Het "beemdenpad", centraal in het domein, is een knuppelweg door het moerasgedeelte.
Via de bewegwijzering vind je een geitenhoeve, een rozentuin, een kruidentuin, kabouterpad en beemdenpad. Er is een taverne, een restaurant en er zijn tevens feestzalen.

 

De Terril

De mijnterril van Zolder is gelegen in een belangrijke open ruimte op de westrand van het Kempens Plateau. Hij ligt in de vallei van de Helderbeek, die behoort tot het beekdallandschap van de Zwarte Beek.

Het zuidelijke gedeelte van de terril, dat aansluit op de bewoning is vrij toegankelijk voor het publiek. Vanaf de zuidvoet van de terril kan de wandelaar het wandelpad van ongeveer 2,5 km volgen naar de beide toppen tot op een hoogte van 155 m.

Deze steenberg is eigendom van de Vlaamse Gemeenschap en is als natuurreservaat geklasseerd. Het onderhoud gebeurt o.a. met behulp van een grote kudde schapen.

 

Vijvers Terlaemen-Vogelsanck

Zij maken deel uit van het uitgestrekt Midden-Limburgs vijvercomplex dat in totaal een dertigtal vijvers telt.

Ze zijn meestal ontstaan uit Kempense vennen die werden uitgediept door turfstekers.

Onder impuls van de abdijen Herkenrode en Averbode werden ze vanaf de 16de eeuw omgevormd tot kweekvijvers voor zoetwatervis. Hier worden een tiental soorten gekweekt waaronder diverse soorten karpers.

Vanop de top van de Bolderberg, nabij de oude kluis uit 1673, heb je een prachtig panorama.

 

 

 

 

Japanse Tuin

Sinds 1992 ligt in Hasselt de grootste authentieke Japanse tuin van Europa. Met een oppervlakte van 25.000 m2 (2,5 ha) weerspiegelt de tuin het Japanse landschap. Hij werd aangeleg met hulp van de stad Itami (de Hasseltse partnerstad in Japan), naar het model van de 17de-eeuwse theetuinen. Een plaats van innerlijke rust en schoonheid. Met de drie basiselementen: water, rotsen en groen maakten de Japanse architecten een schilderij om in de wandelen.

 

Domein Bokrijk

Het heeft een grote fun-factor!

Naast het Openluchtmuseum staan er nog tal van andere dingen op het programma in Het Domein Bokrijk. Met de grootste speeltuin van het land, Het Bokrijk Adventure Park, de groene oase van rust met de wandelroute "Bokrijk - Kiewit" en nog veel meer... heeft het domein alles in huis voor een geslaagde daguitstap.

En dit voor jong en oud!

 

 

 

 

Domein Kiewit

Domein Kiewit is eigendom van de stad Hasselt. Natuurpunt beheert er de bossen en weilanden tussen Kiewit en Bokrijk. Om het unieke landschap te beleven vind je in Kiewit veel knuppelpaden, vlonders en poelen. Je kan hier genieten van een stukje afwisselende, wilde natuur. Voor het beheer van Domein Kiewit worden Galloway-runderen ingezet. De Galloway is een oud Schots ras, ideaal voor een natuurlijke begrazing. Tijdens de wandeling in Kiewit loop je in het begrazingsblok van de Galloway-runderen en is de kans groot dat je ze tegenkomt.

 

De Maten

Het best bewaarde vijvergebied van Midden-Limburg!
De Maten strekt zich uit over een sterk verstedelijkt gebied tussen Genk en Hasselt. Nergens anders bevinden zich zoveel Kempische natuurelementen zo dicht bij elkaar. Rietkragen, broekbossen, ruigten, natte en droge heide, heischrale graslanden en duinen maken het één van de merkwaardigste natuurgebieden van Vlaanderen.

 

 

Wijngaardbos en Demerbronnen

Dit natuurgebied ligt in het heuvelland van vochtig Haspengouw. Het reliëf is zacht tot sterk glooiend, van 70 m aan het Papenbos in de Demervallei tot meer dan 110 m in het Wijngaardbos. Het leemplateau is ingesneden door talrijke zuid-noord stromende riviertjes. Op enkele plaatsen sneden de valleien zich diep in, waardoor het landschap een sterk golvend karakter kreeg. Kenmerkend voor het gebied zijn de vele bronnetjes, die samen het brongebied van de Demer vormen.

 

Limburgse Natuurcentra

De ideale weg om kennis te maken met de natuur in het algemeen en de Limburgse natuur in het bijzonder leidt via de natuur- en bezoekerscentra. Limburg telt twintig natuurcentra, verspreid over de hele provincie. Die centra hebben een gemeenschappelijke roeping: ze willen hun bezoekers de natuur leren kennen, maar vooral die natuur naar waarde leren schatten. Ze doen dat met tentoonstellingen, folders, kaarten, mondelinge uitleg, enz.
Ondanks die gemeenschappelijke roeping gaat het om 20 totaal verschillende initiatieven met telkens eigen invalshoeken op het rijke natuurleven. Het ene centrum werkt vooral rond het thema 'vogels', een ander heeft het specifiek over 'nachtdieren' of concentreert zich op 'de vijver', 'stilte', 'de Maas', 'insecten',... Onderwerpen genoeg in de natuur, zoveel mag duidelijk zijn.

 

 

 

SynTec.be