Welkom
Het hotel
Onze formules
Een kamer reserveren
Onze activiteiten
Evenementen
De streek
Nieuwigheden
Prijzen
Contact
Links
Herboristerie
Disclaimer

 

Disclaimer

 

Gebruiksvoorwaarden

Deze website is eigendom van Hotel 't Buskruid. De toegang tot of het gebruik van deze website is ondergeschikt aan de onderstaande gebruiksvoorwaarden (GV). Door deze website te betreden of te gebruiken bevestigt u kennis genomen te hebben van de navolgende disclaimer, deze te begrijpen en de inhoud ervan te aanvaarden. Bent u het niet eens met de gebruiksvoorwaarden, verlaat u deze website.

Copyright

De volledige inhoud van deze website en het eigendom van Hotel 't Buskruid worden beschermd door het auteursrecht. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hotel 't Buskruid is het strikt verboden de inhoud te kopiëren, behalve voor niet-commercieel individueel gebruik; ook nadien mag de inhoud niet worden gekopieerd, gereproduceerd of op enige andere wijze worden herverdeeld. Behoudens andersluidende bovenstaande bepaling is het verboden informatie, tekst of documenten op deze website of eender welk deel daarvan in elektronische of gedrukte vorm te kopiëren, laten zien, downloaden, verdelen, wijzigen, reproduceren, opnieuw publiceren of doorzenden, alsook om afgeleid werk te creŽren op basis van de afbeeldingen, tekst of documenten op de website. Elke kopie van dit document of een deel daarvan moet dit bericht inzake copyright en alle andere kennisgevingen inzake eigendom vermelden.

Handelsmerken

Behoudens andersluidende vermelding zijn alle productnamen handelsmerken van Hotel 't Buskruid of van haar dochterondernemingen of aanverwante bedrijven. Het gebruik van deze handelsmerken is uitdrukkelijk verboden en kan een inbreuk vormen op de wetgeving betreffende auteursrecht of handelsmerken.

Schade

Door deze website te betreden, gaat u ermee akkoord Hotel 't Buskruid te vergoeden voor alle schade die voortvloeit uit eender welke inbreuk die u begaat op deze gebruiksvoorwaarden.

Inhoud

Alle gegevens op deze website hebben uitsluitend informatieve of educatieve doeleinden. Hotel 't Buskruid kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade, inclusief directe of incidentele schade, die voortvloeit uit het betreden of gebruiken van deze website, uit de onmogelijkheid om de website te gebruiken of voor fouten of weglatingen in de inhoud op deze website. Hotel 't Buskruid verwerpt alle aansprakelijkheid voor de inhoud of de aard van de websites van derden die met deze website zijn verbonden.

Toepasbaar recht

Deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van deze website worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil dat uit deze gebruiksvoorwaarden voortvloeit, wordt voor de hoven en rechtbanken van Hasselt gebracht.

Varia

Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, dan wordt deze bepaling geacht niet te bestaan en doet ze geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen. Hotel 't Buskruid behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden bij te werken en de inhoud van haar website te allen tijde aan te passen.

Bescherming Persoonsgegevens

De gegevens die langs de website worden ontvangen, zullen vertrouwelijk behandeld worden en niet zonder toestemming overgemaakt worden aan derden. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, heeft de klant het recht heeft zijn gegevens te raadplegen en desnoods te wijzigen. U kunt zich gratis verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor commerciële prospectie via mail info@tbuskruid.be indien u NIET wilt worden ingelicht over direct marketingacties van Hotel 't Buskruid.

 

 

 

SynTec.be